Werkdomeinen

Actieve werkdomeinen waarin we uitblinken

Tuinontwerp

Het tuinontwerp gebeurt in samenspraak met de klant. Enerzijds wordt hierbij de klantenwens zo goed mogelijk nagestreefd en anderzijds kan een creatieve inbreng van de ontwerper dusdanig tot zijn recht komen. We streven naar een groene ruimte vol originaliteit, passend in het landschap en in harmonie met woning of bedrijf.

Beplanting

Een van de belangrijkste factoren van een tuin is de beplanting. De standplaats bepaalt het welbehagen waardoor men een gezond geheel krijgt. Bomen en struiken dienen gekozen te worden in functie van de tuin. Hoogte en kroonomvang zijn hierbij zaken van niet te onderschatten belang. Door op de juiste manier gebruik te maken van bomen, hagen, grassen, en/of snoeivormen, zowel groenblijvend als bladverliezend, creëert men een welbehagen eigen aan een mooie tuin. Opgevuld met desgewenst vaste planten, bloemen of heesters voor bloei en kleur gans het jaar. Dit alles kan enkel verkregen worden door een juiste bodemstructuur aangepast aan de behoefte van de plant.

Verharding

Verhardingen nemen een voorname plaats in in de tuin. Naast het functionele is er mits de juiste materiaalkeuze ook een esthetisch aspect. Er wordt getracht een verharding te kiezen welke mooi aansluit bij de woning of het gebouw, rekening houdend met eventueel aanwezige verharding, beplanting, structuur,… . De realisatie is mogelijk in diverse maten, vormen en materialen (hout, arduin, kleiklinker, etc.).

Zwemvijver

Een zwemvijver biedt zuiver, zacht, chloorvrij en gezond water. De biologische filter maakt de zwemvijver onderhoudsvriendelijk. Dankzij de plantengroei in de filter en eventueel zwemgedeelte (bv. lelies) is een zwemvijver het ganse jaar mooi. Groot of klein, strak of natuurlijk vormgegeven, een zwemvijver zorgt voor een grote meerwaarde in elke tuin. Kortom: een genot om in te zwemmen, prachtig om naar te kijken en een stimulans voor de biodiversiteit in uw tuin!

Back to Top